– Et godt samarbejde

HydraSpecma

Produktion og levering af speciallavet testudstyr til vindmølleindustrien og styringer til spildevandsanlæg

"Vi får en utrolig god behandling, og de er nogle dygtige folk"

Kristian Flemming Toft, HydraSpecma

Det er ordene fra Kristian Flemming Toft, når han fortæller om HydraSpecma’s samarbejde med TI-Automation. HydraSpecma er Nordens førende hydraulikvirksomhed, og Toft er Test and Facility Manager hos virksomheden. TI-Automations opgave er at levere styringer til HydraSpecma’s hydrauliske løsninger og HydraSpecma’s egen produktion.

Toft forklarer: ”Hvis vi skal have løst en opgave med automation, så kommer TI-Automation ud og taler med os om opgaven, derefter udarbejder de et løsningsforslag, og når vi har godkendt det, laver de selve styringen.”

Testudstyr til vindmølleindustrien

Der skal en komplet styring med til de fleste produkter, som HydraSpecma sælger. Til mange af produkterne har HydraSpecma brug for en styring til at udføre en endelig test inden aflevering af produkterne til kunden. Dette gælder især for løsninger til vindmøllebranchen, hvor der stilles høje krav til leverandørerne.

“Vi skal teste alle funktioner på de anlæg, vi leverer. Det vil sige elektronik, pumper – alt. Det er TI-Automation, der har lavet det udstyr, vi anvender til at teste vindmøllekomponenterne,” siger Toft. HydraSpecma designer testudstyret i samarbejde med vindmøllekunden, der også definerer, hvad testen skal omfatte. Derefter laver TI-Automation testudstyret, som kunden skal godkende. ”Kunden ved derfor, at når der kommer udstyr fra os, så er det testet,” siger Toft.

Styringer til spildevandsanlæg

TI-Automation spiller også en central rolle for HydraSpecma’s egen produktion. Virksomheden har sit eget kølevandssanlæg, der kræver styringer til renseprocessen. Toft fortæller: ”På maskinfabrikken er der masser af kølevand, der skal renses. Kølevandet kommer, når vi borer og fræser. TI-Automation er rigtig gode til styringer af vandbehandling, og de står for styringer til hele vores renseproces.”

Der har været et godt samarbejdet mellem HydraSpecma og TI-Automation i mange år, og det er der mange grunde til. ”TI-Automations store styrke er blandt andet deres evne til at arbejde selvstændigt og komme med de rigtige løsningsforslag. Det kan de på grund af deres erfaring og den store viden, de har,” afslutter Toft.

Produkter & services

Hos TI Automation udvikler og konstruerer vi de eltavleløsninger, I har brug for

El- og styretavler

TI-Automation designer, konstruerer, bygger og leverer alt fra store og komplekse specialløsninger til mindre standardløsninger.

Læs mere

Styringer til industri og landbrug

TI-Automation leverer styringer til markvandingsanlæg og industrimaskiner.

Læs mere

Alternativer til fjernvarme

Der er pres på tilkoblingen til fjernvarmeanlæg. Mens forbrugerne venter på installation af fjernvarme, kan midlertidige mobile varmepumper være løsningen.

Læs mere

Specialløsninger og innovation

Det er ikke altid, at en standardløsning er den rette løsning. TI-Automation kan også være behjælpelige med specialtilpassede løsninger.

Læs mere

Underentreprise

TI-Automation udfører underentrepriser for flere danske virksomheder.

Læs mere